شیلنگ خودرویی
شیلنگ خودرویی
شیلنگ خودرویی
شیلنگ خودرویی

شیلنگ خودرویی


 شیلنگ هیدرولیک در صنایع خودرو سازی سبک و سنگین به صورت خمیده (زانودار) در  نوع روصاف و بانداژی برای مصارفی از قبیل رادیاتور ، بنزین ، بخاری ،  واسطه هواکشی و ... مورد استفاده قرار میگیرد .